Ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailun satoa 2021 920x425 - Ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailun satoa 2021

Ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailun satoa 2021

Lahti, uusi ympäristöpääkaupunki 2021, järjesti innovaatiokilpailun, jonka tavoitteena oli etsiä käytännönläheisiä ratkaisuja erilaisiin ympäristöhaasteisiin. Parhaiden ideoiden esittäjät saivat 1 000 euron arvoisen rahapalkinnon. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kilpailuun osallistuttiin 26 erilaisella ympäristöhaasteisiin vastaamaan pyrkivällä käytännönläheisellä ratkaisuehdotuksella.

Voittajat

Voittajat - Ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailun satoa 2021

Kilpailussa palkittiin kahdeksan ehdotusta. Sunnari & Vuoksenmaan ehdotus, joka kantoi nimeä LahTili, oli yksi näistä. Tässä ehdotettiin seuranta- ja kannustinjärjestelmää, joka auttaisi osallistamaan lahtelaisia kaupunkisuunnitteluun. Ajatus on mielenkiintoinen, sillä asukkaiden osallistaminen on nähty monissa kaupungeissa erityisen tärkeänä tekijänä asukkaiden viihtyvyyden kannalta.

Nature Escape osallistui kilpailuun CityEscape-nimisellä ehdotuksella. Tässä ehdotuksessa osallistamisen keinoksi esitettiin pelillistämistä, jossa hyödynnettäisiin aiheeseen sopivaa pakopelihuonetta.

Marianne Kämin palkittu ehdotus oli nimeltään “Kylätalkoot” – internetsivusto osallistumisen mahdollistajana. Marianne Kämin ehdotuksen mukaan kannattaisi luoda Kylätalkoot-nimeä kantava verkkosivu, joka tukisi asuinaluekohtaista osallistamista.

ATK-Apu Pitkät Piuhat esitti Lahti tukena ja mallina energiaratkaisuissasi -nimistä ratkaisua. Tässä ratkaisussa luotaisiin heat map -tyylinen ratkaisu, jonka avulla olisi helppo vertailla energiadataa.

Moprimin ehdotuksen tavoitteena taas oli saada Heinolan asukkaat polkemaan. Ehdotuksen nimi olikin yksinkertaisesti Heinola polkee. Tämän ratkaisumallin ydinajatuksena on luoda sovellus, joka auttaa käyttäjiään keräämään automaattisesti omia liikkumistietojaan. Myös näiden tietojen jakaminen onnistuu näppärästi sovelluksen avulla. Jouni Ainalin palkittu kilpailuehdotus liittyi myös pyöräilyyn ja Heinolan alueeseen, sillä hän ehdotti Pyöräparkin rakentamista Heinolan keskustaan. Pyöräilyyn liittyvät palkitut ehdotukset eivät suinkaan loppuneet vielä tähän, sillä Juho Jormakka esitti, että Lahden alueella pitäisi keskittyä polkupyöräilyn lisäämiseen työmatkaliikenteessä. Hänen ehdotuksensa sisälsikin ratkaisukokoelman, jonka avulla on tarkoitus yleistää pyöräilyä Heinolan alueella.

Useless Companyn palkitun ehdotuksen nimi oli Toimitusketjun hiilijalanjäljen optimointi digitaalisella ratkaisulla. Sen tavoitteena on luoda laskentaan soveltuva työkalu, joka soveltuu ravintoloiden hiilijalanjäljen ja hankintaketjun laskemiseen reaaliajassa.

Yhteenveto

Yhteenveto - Ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailun satoa 2021

Rahapalkinnon lisäksi palkitut ideoiden esittäjät saavat halutessaan mahdollisuuden hakea esittämänsä idean toteuttamiseen projektirahoitusta ympäristöpääkaupungilta. Jatkovaiheessa rahoitus voi olla jopa 50 000 euroa. Erilaisten ympäristöpalkintojen voittaminen on upea juttu! Toivottavasti ne lisäävät ympäristötietoisuutta ja saavat meistä jokaisen ajattelemaan asioita myös ympäristön kannalta.