Tietoa tästä sivustosta - Tietoa tästä sivustosta

Tämän sivuston aiheena on Lahti. Sivusto on verkkolehti Lahden alueen tapahtumista. Tällä sivustolla käsitellään Lahden alueen kuulumisia, ja tutustutaan Lahden alueen kulttuuritarjontaan. Lahti on kulttuurikaupunki, jossa tapahtuu kaikenlaista ja Lahdessa riittää nähtävää kulttuuria etsiville. Lahdessa on myös paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, joita voi käydä katsomassa vaikka kesäisin. Tämän verkkolehden on tarkoitus myös julkaista juttuja, jotka liittyvät myös urbaaniin kulttuuriin, kuten vaatetukseen ja katutaiteeseen.

Tämä sivusto on perustettu, koska haluamme päivittää verkkoon yhden sivuston alle laaja-alaisesti Lahden ja alueen kulttuuritarjontaa, jotta mahdollisimman moni lähtisi mukaan Lahden kulttuuritarjontaan. Samalla sivuston on tarkoitus presentoida Lahden kulttuuria verkkolehden muodossa. Varmasti monia kiinnostaa myös Lahden urbaani kulttuuri, jota voi löytää pienemmistä produktioista, kaduilta, ja aistia toisten pukeutumisesta, jos tämä pukeutuminen on kantaa ottavaa.

Tarkoituksenamme on siis kurkistaa, ja tutkia Lahden kulttuuria hieman pintaa syvemmältä. Tämän verkkolehden jutut tulevat hienovaraisesti käsittelemään myös sitä kulttuuria, jota Lahdessa varmasti on, mutta joka löytyy vasta, kun asiaa tarkastellaan tarkemmin.

Lahden alueen kulttuuria yleisesti

Moni tietää Lahden opiskelumahdollisuudet taide- ja luovalla alalla. Lahti on kulttuurikaupunki, jossa voi opiskella itselleen korkeakoulututkinnon vaikka muotoilun alalta. Tämä taas houkuttaa kaupunkiin nuoria kauempaakin. Lahdessa on myös kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Tästä esimerkkinä vaikka Sinfonia Lahden, Lahden kaupunginorkesterin, konserttipaikka, joka kannattaa nähdä vaikka jo ihan arkkitehtonisen suunnittelunsa takia.

Lahdessa järjestetään myös paljon kulttuuria lapsille. Minusta on hienoa, että jo lapsena voi alkaa Lahdessa harrastamaan kulttuuria, ja että tähän on myös panostettu. Lahdessa onkin ihan oma lastenkulttuurikeskuksensa nimeltä Efekti. Heidän toimintaansa on ainakin ollut muun muassa Sirkus Efektos -kiertue. Lahdessa tarjotaan kulttuuria hienosti myös erityisryhmille. Lahdessa on oma monikulttuurikeskus Multi Culti, joka tarjoaa mahdollisuuksia muun muassa vapaaehtoistoimintaan. Tähän vapaaehtoistoimintaan voi osallistua kuka tahansa, myös Lahden ulkopuolelta tuleva. Multi Cultin työntekijät toimivat opastajina ja tukena vapaaehtoistoimijoille. Toimintaan osallistuminen on pääosin maksutonta, jotta mahdollisimman moni voi osallistua monikulttuurikeskuksen toimintaan.