Kestävää kaupunkikehitystä Lahdessa 920x425 - Kestävää kaupunkikehitystä Lahdessa

Kestävää kaupunkikehitystä Lahdessa

Kestävä kaupunkikehitys on nähty Lahdessa erityisen tärkeänä asiana ja siihen on lähdetty etsimään ratkaisuja esimerkiksi innovaatiokilpailun avulla. Kilpailun toimeksiantajia olivat Lahden kaupungin lisäksi Hämeen kauppakamari, Heinolan kaupunki, CGI Suomi ja Sitowise. Tämä artikkeli tutustuttaa sinut lähemmin kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin Lahden alueella. Esimerkiksi virkistysalueiden kunnostaminen on tärkeä osa kestävää kaupunkikehitystä ja onkin ilahduttavaa kuulla, että valtio on lähtenyt sijoittamaan tähän merkittävän summan rahaa.

Inspiraatiota innovaatiokilpailusta

Inspiraatiota innovaatiokilpailusta - Kestävää kaupunkikehitystä Lahdessa

Etenkin Heinolan kaupungissa meneillään oleva kestävään liikkumiseen liittyvä haaste tuntui innostaneen kilpailun hakijoita. Toinen erityisen innostavana nähty tehtävä tässä kilpailussa oli Sitowisen antama tehtävä, joka liittyi kaupunkilaisten osallistamiseen.

Kestävän kaupunkikehityksen avainhenkilöt

On tärkeää tiedostaa, että kestävän kaupunkikehityksen avainasemassa ovat juuri ne henkilöt, jotka kaupungissa asuvat ja joille kaupunki on rakennettu. Tämä ryhmä sisältää eri-ikäisiä ihmisiä, joiden elämäntilanteet voivat olla hyvin erilaisia. Näiden erilaisten ihmisten erilaiset tarpeet on tärkeää huomioida, jotta kaupunkikehitys olisi kestävällä pohjalla.

Sitowisen perusperiaatteisiin kuuluu ihmisten mukaan ottaminen sellaisiin päätöksiin, jotka koskevat heidän omaa arkeaan – tai ainakin mahdollisuuksia ottaa osaa tällaiseen päätöksentekoon, sillä ketään ei tietenkään pakoteta mukaan. Sitowisen kokemusten perusteella ei ole kuitenkaan aivan helppoa saada ihmisiä mukaan päätöksentekoprosesseihin ja tätä kautta vaikuttamaan oman asuinalueensa kaupunkikehitykseen, ja juuri tähän lähdettiin etsimään uudenlaisia, innovatiivisia ratkaisuvaihtoehtoja kilpailun kautta.

Innovaatiokilpailujen tulevaisuuden näkymät

Jos sinulla on hyviä ideoita Lahden alueen kestävän kaupunkikehityksen takaamiseksi, mutta kevään 2021 kilpailu meni sinulta ohi, ei hätää, sillä toinen innovaatiokilpailu on tarkoitus järjestää syksyn 2021 aikana. Pysy siis kuulolla ja seuraa sivustomme ajankohtaisia uutisia innovatiiviselta Lahden alueelta – suoraan ympäristöpääkaupungin 2021 sydämestä! Tällaisia kilpailuja soisi olevan enemmänkin ja muissakin kaupungeissa, sillä kaupunkien asukkaiden osallistaminen tulisi nähdä erityisen tärkeänä ja tähän pitäisi toki löytää mahdollisimman tehokkaita ja inspiroivia keinoja.