Kestävää kaupunkikehitystä Lahdessa 920x425 - Kestävää kaupunkikehitystä Lahdessa

Kestävä kaupunkikehitys on nähty Lahdessa erityisen tärkeänä asiana ja siihen on lähdetty etsimään ratkaisuja esimerkiksi innovaatiokilpailun avulla. Kilpailun toimeksiantajia olivat Lahden kaupungin lisäksi Hämeen kauppakamari, Heinolan kaupunki, CGI Suomi ja Sitowise. Tämä artikkeli tutustuttaa sinut lähemmin kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin Lahden alueella. Esimerkiksi virkistysalueiden kunnostaminen on tärkeä osa kestävää kaupunkikehitystä jaContinue Reading

Sinfonia Lahti 690x550 - Sinfonia Lahti

Sinfonia Lahti on Lahden kaupunginorkesteri. Sinfonia Lahdella on kaikenlaista toimintaa, kuten eri kohderyhmille suunnattu yleisötyö. Myös Sinfonia Lahden toimintaa rajoittavat tällä hetkellä koronarajoitukset, mutta Sinfonia Lahdella on verkossa monenlaista toimintaa tällä hetkellä. Tähän toimintaan kuuluu muun muassa erilaiset verkkokonsertit, joita voi siten seurata kotoaan verkon välityksellä. Sinfonia Lahden toimintaa yleisestiContinue Reading

Ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailun satoa 2021 690x550 - Ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailun satoa 2021

Lahti, uusi ympäristöpääkaupunki 2021, järjesti innovaatiokilpailun, jonka tavoitteena oli etsiä käytännönläheisiä ratkaisuja erilaisiin ympäristöhaasteisiin. Parhaiden ideoiden esittäjät saivat 1 000 euron arvoisen rahapalkinnon. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kilpailuun osallistuttiin 26 erilaisella ympäristöhaasteisiin vastaamaan pyrkivällä käytännönläheisellä ratkaisuehdotuksella. Voittajat Kilpailussa palkittiin kahdeksan ehdotusta. Sunnari & Vuoksenmaan ehdotus, joka kantoi nimeä LahTili, oli yksiContinue Reading